Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

28-29.10.2014

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22
90-135 Łódź

Ważne daty

do 30 czerwca 2014
Nadsyłanie gotowych artykułów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2014

Spotkanie komisji merytorycznej - wybór prelegentów

15 lipca - 20 października 2014 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

28 - 29 października 2014
Konferencja - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

Publikacja

Trwałym efektem „VIII Ogólnopolskiej Konferencji "Kultura i Turystyka – w kręgu wydarzeń" będzie recenzowana publikacja naukowa.

Gotowe artykuły wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysłać do dnia 30 czerwca 2014 r na adres: agakrak@geo.uni.lodz.pl


* Organizator zastrzega sobie prawo wyboru artykułów oraz wprowadzania zmian w treści za zgodą autora.
** Publikacja w wydawnictwie dostępna jest wyłącznie dla uczestników konferencji.

Wytyczne dla autorów znajdą Państwo tutaj.

Organizator:

Współorganizator:

Partnerzy:

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Patroni
medialni: