Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

28-29.10.2014

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22
90-135 Łódź

Ważne daty

do 30 czerwca 2014
Nadsyłanie gotowych artykułów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2014

Spotkanie komisji merytorycznej - wybór prelegentów

15 lipca - 20 października 2014 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

28 - 29 października 2014
Konferencja - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

Opłaty


Rejestracja Uczestników Konferencji ruszy 15 lipca 2014 roku.

Wyżej wymienione opłaty zawierają kwotę netto plus podatek VAT.


* opłata konferencyjna dla Członków ROTWŁ dotyczy tylko 1 przedstawiciela danego podmiotu. W przypadku chęci udziału w konferencji, większej ilości osób reprezentujących jeden podmiot należy rejestrować się, jako 'uczestnik konferencji'.

Opłata konferencyjna obejmuje:
Organizator Konferencji nie zapewnia Uczestnikom Konferencji noclegów. Podany zostanie wykaz obiektów noclegowych, które dla Uczestników zaoferują preferencyjne ceny zakwaterowania.

Uczestnik Konferencji po zarejestrowaniu się w systemie otrzyma fakturę proforma na wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym. Na podstawie faktury proforma w ciągu 14 dni należy dokonać opłaty konferencyjnej. Po otrzymaniu wpłaty ROTWŁ wystawi fakturę VAT, która zostanie wysłana drogą pocztową.

UWAGA: Prosimy o przemyślane zgłoszenie udziału w Konferencji z uwagi na fakt, iż po zarejestrowaniu się w systemie nie ma możliwości wycofania zgłoszenia, w związku z czym koszty udziału w Konferencji nie będą zwracane.

Dane rachunku:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
ul. Sienkiewicza 67, 90 - 009 Łódź
Bank Pekao S.A. I/O Łódź
nr 91 1240 3015 1111 0000 3413 0698

W TYTULE: Imię i nazwisko, Instytucja - Konferencja Kultura i Turystyka 2014, Łódź

Podczas rejestracji on line należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.


W przypadku problemów bądź pytań dotyczących faktur VAT, bardzo prosimy o kontakt bezpośredni z Panią Danutą Jankowską - tel. (42) 662 09 71, e-mail: djankowska@rotwl.pl

Organizator:

Współorganizator:

Partnerzy:

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Patroni
medialni: