Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

28-29.10.2014

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22
90-135 Łódź

Ważne daty

do 30 czerwca 2014
Nadsyłanie gotowych artykułów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2014

Spotkanie komisji merytorycznej - wybór prelegentów

15 lipca - 20 października 2014 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

28 - 29 października 2014
Konferencja - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

Kontakt

Sprawy organizacyjne:

Sekretariat konferencji:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź
tel. 42 663 77 33, fax 42 662 09 72
e-mail: konferencja@rotwl.pl

Koordynator konferencji: Tomasz Durecki (tdurecki@rotwl.pl, 42 663 77 33)
 

Sprawy merytoryczne:

INSTYTUT GEOGRAFII MIAST I TURYZMU
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel./fax: 42 635 45 50

Dr Beata Krakowiak (agakrak@geo.uni.lodz.pl, 42 635 45 56)
Dr Andrzej Stasiak (andrzej.stasiak@geo.uni.lodz.pl, 42 635 46 76)
 

Opłaty i Faktury Vat:

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Danuta Jankowska (djankowska@rotwl.pl)

 

Organizator:

Współorganizator:

Partnerzy:

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Patroni
medialni: