Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

28-29.10.2014

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22
90-135 Łódź

Ważne daty

do 30 czerwca 2014
Nadsyłanie gotowych artykułów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2014

Spotkanie komisji merytorycznej - wybór prelegentów

15 lipca - 20 października 2014 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

28 - 29 października 2014
Konferencja - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

Materiały do pobraniaFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRELEGENTA

WYTYCZNE DO PUBLIKACJI

SUGEROWANE BLOKI TEMATYCZNE

Organizator:

Współorganizator:

Partnerzy:

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Patroni
medialni: